Sell Sheets (PDF Format)

Salsas

Core Salsa (Sell Sheet)

Fire Roasted Red Salsa (Sell Sheet)

Specialty Salsas (Sell Sheet)

Other

Hummus Dips

All Hummus (Sell Sheet)

Hummus Trio (Sell Sheet)

Chocolate Banana Hummus (Sell Sheet)

Pizza Hummus (Sell Sheet)

Family Sized Hummus (Sell Sheet)